Selvom vi hos Ullerød Pizzeria stræber efter at sikre, at alle oplysninger på vores hjemmeside er korrekte, herunder priser og menu oplysninger, kan der forekomme fejl.
Vi forbeholder os retten til at rette eventuelle fejl eller unøjagtigheder og til at ændre eller opdatere oplysninger på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel (inklusive efter du har indsendt din ordre).
Vi beklager eventuelle ulejligheder, dette måtte forårsage.